Shopping Cart

Telefon: +420 773 751 090

Využijte online poradenství ze svého gauče přes Facebook nebo Zoom

INTERVIEW S Dr. NONOU

Pomáhat přírodě, podporovat její působení, jít stejnou cestou. Zřejmě to je vaším krédem. Jaké byly vaše začátky?

Citovala jste Galéna a plně s ním souhlasím. Po ukončení lékařské fakulty jsem se zabývala problémy kožních a onkologických onemocnění. Věděli jsme, že Mrtvé moře, na první pohled bez života, je nejbohatším zdrojem léčivých látek, které se používaly v dávných dobách.

Unikátní jev přírody – voda maximálně nasycená solí, mikroprvky a ohromující zásoba bahna v kombinaci se suchým a horkým klimatem, tvoří obdivuhodnou přírodní ozdravovnu! Ve vodách Mrtvého moře, nehledě na přesycenost solí, žijí bakterie a jednobuněčné řasy a rozmnožují se. Zejména archebakterie Mrtvého moře, které dokázaly přežít v extrémních podmínkách, a které produkují antioxidanty, nemají obdoby.

Archebakterie patří do samostatné skupiny organismů, které se liší nepřítomnosti zformovaného jádra; jsou popsány ve zpravodaji: Určovatel bakterií a v knize B. Albertse a D. Brea – Molekulární biologie buňky (M. Mír, 1994) atd.

Aktivní substráty, vyloučené z těchto mikroorganismů, brzdí peroxidové okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory imunitního systému.

Jak je známo, lavinově narůstající procesy okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály a poškození vnitřně-buněčných nukleových komplexů se ještě více zrychluje při paprskových zásazích a při působení škodlivých chemických látek. Podle některých údajů mohou být volně-radikálové procesy příčinou rozvoje zhoubných novotvarů.

Ve složení usazenin Mrtvého moře jsou přítomné lipidy, lecitin a lyzocin, metalo-proteidy, leptidy, fermenty, aminokyseliny a jiné látky. Rozhodli jsme se využívat přírodní bohatství Mrtvého moře pro efektivní pomoc lidem. Nehledě na to, že tady už pracovalo hodně společností, vytvořili jsme skupinu nadšenců – vědců. Četné laboratorní výzkumy a rozpracování speciální technologie (naše know-how) vyústily ve vytvoření léčivých preparátů nové generace, blahodárně působících na celý organismus člověka.

Co stimulovalo Váš zájem o kožní a onkologické problémy?

Rok 1970. Minsk. Po prohlídce nemocné profesor vynáší rozsudek: nemoc je v těžkém pokročilém stavu, je nutná složitá operace horní čelisti. Matka dívky jí odveze do Leningradu. Na oddělení čelistní obličejové chirurgie ve Vojenské medicínské akademii byla provedena operace. Lékař dělal vše, co mohl, ale ve svém závěru byli lékaři zajedno: dny dívky jsou sečteny. Matka ale nebyla schopna uvěřit v nezvratnost rozsudku a začala hledat cesty pro záchranu dítěte. Osud věnoval dívce šanci – čínští lékaři, kteří byli na stáži na tomto oddělení, nabídli svou metodu, založenou na jedné ze starodávných zkušeností východní medicíny. Tento způsob spočíval v tom, že do biologicky aktivních bodů se podkožně zaváděl hypertonický roztok. Tou dívkou, u které se podařilo zapnout “havarijní systém organismu”, jsem byla já. Rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat celý svůj život.

Povězte, aspoň krátce, čeho všeho se vám podařilo dosáhnout.

Dnes vyrábíme kolem 40 preparátů. Po vytvoření řady kosmetických prostředků, které byly hned velmi populární, jsme se rozhodli pomocí organismu nejen přes pokožku, ale také celistvým působením – přirozenou cestou a potravou.

Rozpracovali jsme komplex potravinových doplňků na stejném základu – na živných usazeninách Mrtvého moře. Pak jsme vytvořili plátky z citrusových a kaktusových komponentů. Máme velmi mnoho kaktusů, které je možné používat jako čistý ekologický produkt. Pak jsme rozpracovali recepturu speciálního léčivého čaje. Jedním z nejrozšířenějších a velmi oblíbených preparátů je Soupseen, který je koncentrátem složek z kaktusových pylů.

Čím jsou naše prostředky prospěšné a čím jsou unikátní? Především mají vysokou stravitelnost a umístění látek z vody Mrtvého moře do mikrokapsle dovolilo najít pohodlný způsob dodání aktivních látek a mikroprvků do organismu člověka. Vody Mrtvého moře jsou výjimečně bohaté na všechny mikroprvky potřebné pro lidi. V současnosti v podmínkách, kdy se krmíme potravou, skládající se převážně z produktů předem zpracovaných a znečištěných různými chemickými přísadami, se u většiny lidí projevuje nedostatek některých mikroprvků.

Jejich nedostatek mohou vyrovnat krémy, masti a jiné preparáty z usazenin Mrtvého moře, které tlumí zánětlivé procesy ve svalech a kloubech, napomáhají hojení rán a vředů, urychlují regeneraci stárnoucí pokožky, zvyšují adaptační možnosti organismu a posilují jeho imunitu.

Naší produkci je možné koupit ve mnoha zemích světa, její realizací se zabývají desítky tisíc lidí. Svůj úspěch vysvětluji stálým zdokonalováním složení preparátů, jejích úspěšnými klinickými aprobacemi a víceúrovňovým marketingem. Výsledky klinických zkoušek za poslední období byly předloženy na 1. Mezinárodní vědecko-praktické konferenci v Moskvě.

Léčení v naší klinice se skládají ze sérií procedur, vzájemně doplňujících jedna druhou, zaměřených na uklidnění bolestivých symptomů, odstranění komplikací a provádění podporující terapie.

Přesvědčivých úspěchů jsme dosáhli při léčení psoriázy. Předpokládá se, že pronikání látek, obsažených ve vodě a bahně Mrtvého moře, brzdí růst psoriatických skvrn. Možná, že při tom hraje velkou roli pronikání bromidů, jejichž koncentrace v plazmě krve narůstá dvakrát až třikrát. Léčení svalových a kloubových onemocnění, nemocí trávicí a nervové soustavy bahnem a vodou se jeví jako velice perspektivní.

“Divoký” způsob léčení bahnem, kdy nemocní jsou pokryti bahnem a sedí pod otevřeným nebem, pod paprsky pálícího slunce dost dlouhou dobu a přitom nevědí, kolik biologicky aktivních látek už proniklo přes pokožku do organismu, není nejlepší cestou.

To, samozřejmě, přináší místo užitku jenom škodu?

Bez pochyb! V Izraeli je zatím velmi málo kvalifikovaných lékařů, chápajících působení lázeňských faktorů a schopných je používat v souladu s formou, stupněm onemocnění a individuálními vlastnostmi nemocných. Neexistují ani solidní publikace o způsobech použití fyzioterapeutických faktorů.
  Dnes, ve značné míře díky doktorům pocházejícím z Ruska, se začínají vypracovávat návody lázeňského léčení na Mrtvém moři. Produkty naší společnosti dovolují provádět kúru balneoterapie v obvyklých domácích podmínkách, vyhnout se vedlejším účinkům a snížit výdaje na léčení.

Jak se vyvíjí vaše vztahy s ruskou medicínou?

Pracujeme společně rádi a s velkou spokojeností. Začínali jsme v Obninsku. Je pravda, že když jsem tam poprvé přivezla naše preparáty do vědeckého centra, mladý praktikující doktor mi řekl: “Pojďte, ukážu Vám, v jakých podmínkách pracujeme”. Zavedl mne na chirurgické oddělení, kde prováděli obvazy bez rukavic. “Může tu být něco pro Vás?” pronesl vyčítavě. Ale přesto jsem tam nechala tři balení s našimi obklady. Vložili je na hnisavé rány nemocných, dali jim je a poslali domů. Už za několik dní jsme dostali fax: “Preparát působí!” Po sedmi dnech nastává regenerace tkáně. Použití obkladů zkrátilo pooperační komplikace u mnoha nemocných.

Naše preparáty svou velkou cestu tady ještě neprošly, naše práce tu jen začíná. Aktivně spolupracujeme s uznávanými vědci z Ruska a jiných zemí. Velmi nám pomáhá znalost jazyka a společná snaha ulehčit trápení nemocných lidí.

Máme státní certifikáty Izraele a dokumenty povolující vše potřebné od ruských zákonodárných a lékařských orgánů. V našem zájmu je kompetentní použití našich prostředků, proto se teď úzce zabýváme organizací škol a řetězem kurzů, seznamujeme pracovníky ve zdravotnictví a distributoři s možnostmi preparátů.

Pro nás je velmi důležité mínění lékařů, chceme rozšířit program výzkumů tak, aby bylo možné ročně shrnout výsledky na vědecko-praktických konferencích. Doufáme, že první a následující konference budou stimulující pro širší zavádění našich preparátů v Rusku a jiných zemích. Další rozšíření bude ještě rychlejší (ačkoli již dnes je hřích si na něco stěžovat). Chceme věřit v rozvíjení tohoto směru v Rusku, což pomůže lidem vyhnout se mnoha nemocem a zlepšit kvalitu života.

   Voda Mrtvého moře se hodně liší od vod všech ostatních moří na naší planetě. Obsahuje všechny mikroprvky a biologické kovy potřebné pro člověka (21 přírodních minerálů) a její hutnost je nadměrně vysoká (v 1 l vody 420g různých solí). Kromě toho, soli a bahna Mrtvého moře, představené v naší produkci, nazývané v celém světě „Svaté dary ze svatých míst“, jsou studnicí zdraví, protože obsahují vysoce kvalitní extrakty ve formě esencí a silic z léčivých rostlin, které mají čtyři certifikáty čistoty.

  Ale je známo, že nehledě na obrovské léčitelské síly Mrtvého moře a slávu, která trvá už tisíciletí, se v něm nikdo nekoupe: být ve vodě déle než 10 minut se nesmí kvůli nebezpečí chemických spálenin, protože vysoká koncentrace solí podmiňuje silně zásadité prostředí, činí PH 9,9. Nejlepší francouzské éterické oleje, používané v naší společnosti, mají PH 3. Přidáním silic do bahen a solí určitým způsobem (know-how společnosti) se vytváří velkolepá kombinace, nespalující a vyživující pokožku, která má stejný faktor PH jako pokožka našeho organismu, tj. PH 5,5 (to je PH mazu, který se vylučuje z těla ven, pokožka má PH 6,9-7,0). Přitom není třeba používat konzervující látky tvořící formalín, a přesto jsou veškeré léčivé síly Mrtvého moře a aroma-terapeutických olejů zachovány. Tato kombinace nese název Halo-komplex na základě archebakterií. Poznamenáme, že samotné soli a bahna jsou stabilní, ale nejsou dostatečně efektivní při vstřebávání do pokožky a oleje, nehledě na dobré vstřebávání povrchem pokožky, mají velmi vysokou úroveň prchavosti. Preparáty na základě HK se dobře vstřebávají do pokožky a jsou stabilní. Toto vše dovoluje solím, bahnu a olejům plně se vstřebat skrze pokožku, dostat se do krevního oběhu a směrovat ke všem buňkám našeho organismu, vyživovat tyto buňky, čistit je a obnovovat. Současně tak vniká ohromný terapeutický efekt, charakteristický pro různé aromatické oleje.

  Zejména proto je účinnost preparátů velmi vysoká – činí 75-98%. Pro srovnání: značka L´oreal, která také využívá minerály Mrtvého moře a konzervační látky, má účinnost produktů cca 25% a je jednou z předních v kosmetickém průmyslu. Vysoká účinnost zabezpečuje také úspornost, jelikož dosažení odpovídajících výsledků vyžaduje menší spotřebu produktu.

  Bioorgannominerální antioxidační komplex na základě archebakterií v preparátech pomáhá ochránit buňku od škodlivého působení jak volných radikálů, tak i jiných toxických látek. Archebakterie jsou původci zrodu všeho živého na planetě, jsou prvními buňkami Země, ze kterých vzešel biologický svět živočichů a rostlin. V průběhu své existence archebakterie zůstaly v tom neměnném původním stavu, ve kterém se nacházely mnoho tisíciletí. To znamená, že archebakterie jsou nosiči DNK-informace a že v jejich genetickém aparátu je založena informace o způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu. Tato informace o způsobu přežití a obranyschopnosti se předává na genetické úrovni našim buňkám a vyvolává mocné ozdravující procesy v celém organismu. HK, ve kterém se kombinují kladné vlastnosti vysoce kvalitních francouzských éterických olejů, biohmoty, tvořené na základě minerálů Mrtvého moře a archebakterií a který postupuje přes kožní vrstvy do hloubky oběhu krve a začíná produkovat energetiku, blízkou energetice našich buněk a současně jim dodává kladný energetický náboj. V důsledku těchto procesů se probouzí zdravé buňky a díky vytvořeným ideálním podmínkám, se stávají schopnými seberegulace a biostimulace. Pro nemocné buňky jsou to vynikající podmínky pro energetickou výživu a obnovení svých obranných sil, tj. zvýšení imunity na genetické úrovni. Buňky si „vzpomínají“ na sobě vlastní funkce, a tak se zabezpečuje celková harmonická fyziologická mobilizace všech obranných sil organismu a obnovení jeho životních funkcí.

  V poslední době jsme vypracovali kosmetické preparáty nové generace vzniklé přidáním unikátního autotrofického systému (ATS), který dovoluje uskutečňovat syntézu nových bílkových molekul na základě vlastních makromolekulárních fragmentů a reutilizovat už hotové buněčné struktury. Tak máme možnost snížit spotřebu vlastních rezerv organismu pro dosažení kladného výsledku.

   Budeme se snažit i nadále vám aktivně pomáhat při zbavování se chorob, abyste byli zdraví.

*pozn.: Toto byl přepis interview s Dr. Nonou Kuchinou pro všechny lidi, kteří se aktivně zajímají o své zdraví a prevenci nemocí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Posíláme do celého světa

U objednávek nad 1000 Kč

Expresní odeslání

Do 24h. od potvrzení objednávky

Mezinárodní záruka

Miliony spokojených uživatelů

100% Bezpečnost placení

MasterCard / Visa / Revolut